Planterådgivning

Hektar.dk er privat planterådgivning, der beskæftiger sig med:

• Enkeltbetalingsskemaer
• Gødningsplanlægning / Gødningsregnskab
• Sprøjteplanlægning
• Sædskifteplaner
• Markbesøg
• Ejendomsoptimering
• Natur- og vildtpleje
• Opstart af Erfa-grupper
• Opstart af indkøbsforeninger
• Forberedelse af ejendomssalg

Rådgivningen foregår som udgangspunkt på bedriften, da der her findes de nødvendige bilag, marker mv.

Hektar.dk vil hjælpe med at optimere markdriften, sænke omkostninger og øge udbyttet.

Landmænd skal være helt fremme i skoene og nytænke, hvis der skal være en fremtid i dansk landbrug. Der er et gammelt udtryk, som siger ”gør man som man plejer, så høster man som man plejer”. Store udbytter og lave omkostninger kommer ikke af sig selv - det er kun ved en målrettet indsats.

Som planterådgiver er Hektar.dk dækket af en rådgiveransvarsforsikring.