Hektar.dk priser

Hektar.dk har ingen medlemskab, sektionsbidrag eller opstartsgebyr.

Hektar.dk vil gerne give fast tilbud på opgaver som fx

  • markplaner
  • gødningsregnskab
  • enkeltbetalingsskemaer
  • overførelse af betalingsrettigheder
  • markbesøg
  • bedriftsrådgivning
  • telefonrådgivning
  • forpagtningskontrakter
  • VVM-screening

Som udgangspunkt giver Hektar.dk 20% rabat på ovenstående ydelser. Rabatten ydes i forhold til prisen på markedet eller på baggrund af konkrete forhold.

Ring på tlf. 20 32 71 84 og få gratis introduktionsbesøg samt tilbud.